Букови дъски – Неокрайчени сухи букови дъски с различна широчина, дебелина 3, 4 и 5 см, с дължина 2 м.

дъски от бук
Букови дъски
букови чисти дъски