Доставка/транспорт – Фирмата разполага със собствен транспорт и доставя до всяка точка на България.

Транспортните средства са оборудвани с GPS системи, съгласно изискванията на ИАГ (Изпълнителната Агенция по Горите).

Доставка и траспорт