Дъбови дъски – Неокрайчени сухи дъски с различна широчина, дебелина 3, 4 и 5 см, с дължина 2 м.