Иглолистни чамови дъски

Окрайчени иглолистни чамови сухи дъски с различна широчина, дебелина 2.5, 3, 4 ,5 и 7 см, с дължина 4 м.

Букови дъски

Неокрайчени сухи букови дъски с различна широчина, дебелина 3, 4 и 5 см, с дължина 2 м.

Дъбови дъски

Неокрайчени сухи дъбови дъски с различна широчина, дебелина 3, 4 и 5 см, с дължина 2 м.

Липови дъски

Окрайчени сухи липови дъски с различна широчина, дебелина 3, 4, 5 и 7 см, с дължина 2 м.