Дюшеме – Сухо иглолистно дюшеме, с широчина 9 см, дебелина 2,5 см и дължина 3 и 4 м.