ул. „Генерал Карцов“ 305, 5601 Кнежки Лъг, Троян, България
тел. 0886 88 88 99, 0878 55 88 54

Име