Изсушаване на материал – Фирмата разполага със сушилня от ново поколение, в която бихме могли на изсушим всеки един дървен материал.