Калибровани дъски – Иглолистни дъски, с фиксирана широчина и дебелина, с дължина от 2, 3, 4 и 5 м.