Липови дъски – Окрайчени сухи дъски с различна широчина, дебелина 3, 4, 5 и 7 см, с дължина 2 м.