Покривни летви – Размери 3/1, 3/2, 3/4 и 3/5, с дължина от 2, 3, 4 и 5м.