Профилиране на греди – Направа на различни видове профили, шарки и орнаменти по дървения материал.