Рендосване – Процес по изглаждане на дървесината след първична обработка.