Слепени греди – Иглолистни греди слепени от сухи дъски. Без ограничение в широчина, височина и дължина.