Черешови дъски – Неокрайчени сухи дъски с различна широчина, дебелина 3 и 5 см, с дължина 2 м.