Чисти дъски – Дъски без кора, с различни размери в широчина и височина, с дължина от 2, 3, 4 и 5 м.