OSB плоскости – Плоскостите покриват 3 м 2 м и са с размери:
122/244/9 мм;
122/244/11 мм;
122/244/15 мм;
122/244/18 мм.